Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 17692 parantaminen välillä vt 16 – mt 7421, Alajärvi, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 21.6.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset  

Kuulutus on nähtävillä 22.6.2021 – 21.7.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Hanna Kauppila 
0295 027 723.

Julkaistu 21.06.2021