Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 17109 (Ikkelänjärventien) parantaminen välillä Kauhajoen raja - Isokangas, Kurikka

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä. 

Kuulutus julkaistaan 24.5.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset 

Kuulutus on nähtävillä 25.5.-30.6.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Teppo Leppäaho, puhelin 0295
027 730 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 24.05.2021