Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, Äänekoski

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa
asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 1.7.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset;jsessionid=
96EA388BD8F0F5CED579FA0BFC070A61?p_p_id=122_INSTANCE
_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&
p_p_mode=view&p_r_p_564233524_reset-
Cur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14400#

Kuulutus on nähtävillä 1.7.2020 – 7.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Petri Teerimäki, puh.
0295 024 008, [email protected]

Julkaistu 01.07.2020