Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kuhankosken sotilasvirkatalo – Vihtavuorentie, Laukaa, Tiesuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen Laukaa-Konnevesi-lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 21.10.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi). 

Kuulutus on nähtävillä 22.10.2020 – 20.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Jarmo Toikka Keski-Suomen ELY-keskuksesta, puh. 0295 024 600, [email protected]
 

Julkaistu 21.10.2020