Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 15764 Hiiskoski-Kalliovaara lakkauttaminen, Ilomantsi, tiesuunnitelman muutos

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman muutoksen nähtäville asettamista. ELYkeskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Pogostan Sanomissa). 

Kuulutus julkaistaan 7.5.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Kuulutus on nähtävillä 7.5.2021 – 7.6.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Henri Heikura, puh. 0295
016 009, [email protected] 

Julkaistu 07.05.2021