Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 15764 Hiiskoski-Kalliovaara lakkauttaminen, Ilomantsi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella
yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Pogostan Sanomissa).

Kuulutus julkaistaan 22.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 22.9.2020 – 23.10.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Henri Heikura, puh. 0295016 009, [email protected]

Julkaistu 22.09.2020