Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 15716 kevyen liikenteen väylä välillä Urheilukentäntie-Tuppihaantie, Kontiolahti, tiesuunnitelma

Ilmoitus : Maantien 15716 kevyen liikenteen väylä välillä Urheilukentäntie-Tuppihaantie, Kontiolahti, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 10.9.2020-12.10.2020 välisen ajan.
Lisätietoja suunnitelmasta antaa Timo Särkkä ELY-keskus puh.
0295026764, [email protected]

Julkaistu 23.09.2020