Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 14821 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Talpionmäentie - Latutie, Lappeenranta, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. KAS ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Etelä-Saimaa).

Kuulutus julkaistaan 19.2.2021 KAS ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 19.2.2021 - 22.3.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksesta rkm., projektipäällikkö Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja [email protected]
 

Julkaistu 19.02.2021