Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 1452 Vähänummentien liittymän parantaminen Pohjoisväylän (mt 1456) kohdallla ja jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Järvenpää, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 29.4.2022, Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 29.4.2002 - 30.5.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa: 
Uudenmaan ELY-keskus, Mervi Varis, puhelin 0295 021 360, sähköposti [email protected]

Julkaistu 29.04.2022