Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 1403 (Ridasjärven Kylätie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille valtatie 25 - Lempiönkuja, Hyvinkää, tiesuunnitelma

Maantien 1403 (Ridasjärven Kylätie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille valtatie 25 - Lempiönkuja, Hyvinkää, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.10.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 7.10. – 6.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Uudenmaan ELY-keskus Mira Aaltonen,

puhelin 0295 026 290 ja [email protected] sekä

Hyvinkään kaupunki Kari Pulkkinen,

puhelin 040 704 0757 ja [email protected].

Julkaistu 07.10.2020