Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 1361 (Kytäjäntie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vakkurintie - Lakkimäen liittymä, Hyvinkää, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.10.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 7.10. – 6.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

Uudenmaan ELY-keskus Mira Aaltonen, puhelin 0295 026 290 ja [email protected] sekä 
Hyvinkään kaupunki Kari Pulkkinen, puhelin 040 704 0757 ja [email protected]

Julkaistu 07.10.2020