Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 13332 Käenmäentien parantaminen ja lakkautus maantienä, Parkano, tiesuunnitelma

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 2.7.2021 päätöksellään
TRAFICOM/305918/05.03.160.01/2021, hyväksynyt liikennejärjestelmästä
ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman
”Maantien 13332 Käenmäentien parantaminen ja lakkautus maantienä,
Parkano". 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen nähtäville
asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä
(Ylöjärven Uutisissa). 

Kuulutus julkaistaan 13.8.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 13.8.2021 – 20.9.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Pirkanmaan ELY-keskuksen projektipäällikkö Jukka
Hakala, puh. 0295 036 224, [email protected]

Julkaistu 13.08.2021