Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 132 jalankulku- ja pyörätien rakentaminen välille Loppi - Sajaniemi tiejärjestelyineen, Loppi, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.1.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 13.1.2021 – 19.2.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antavat:
Uudenmaan ELY-keskus Mira Aaltonen, 
puh. 0295 026 290, [email protected] ja
Lopen kunta Timo Rahikainen,
puh. 040 330 6040, [email protected]
 

Julkaistu 13.01.2021