Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 12855 (Laitakarintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Kuivalahdentie - Laitakari, Eurajoki, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 1.6.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 1.6.2020-1.7.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, puhelin 0295 022 782 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 01.06.2020