Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 12029 parantaminen uusimalla Lillholmenin silta, Parainen, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuk-sen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 1.2.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 1.2.2021-12.3.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Matti Kiljunen, puh. 029 5022 796
 

Julkaistu 01.02.2021