Takaisin

Ilmoitus: Maantien 110 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä maantien 181 liittymään, tiesuunnitelma. Paimio

Ilmoitus: Maantien 110 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä maantien 181 liittymään, tiesuunnitelma. Paimio

Julkaistu 5.5.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
laatii tiesuunnitelmaa maantien 110 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä maantien 181 liittymään, Paimio.

Hankkeella parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta rakentamalla
kiertoliittymä maantien 110 ja maantien 181 liittymään. Lisäksi hankkeessa parannetaan nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää
yleisö-/tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat
ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin https://www.suunnitelma.info/mt110_ja_mt181_kiertoliittyma/index.html. Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 17.5.2020 mennessä osoitteeseen aku.reini@ely-keskus.fi. Halutessaan asiasta voi myös soittaa alla mainituille henkilöille (soittoaika 11.5.2020 kello 16.00 -18.00)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa:

Destia Oy (suunnitelmaa laativa konsultti)
Matti Vuolamo, puh. 0400 797 301, matti.vuolamo@destia.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Aku Reini, puh. 0295 022 190, aku.reini@ely-keskus.fi

Paimion kaupunki
Juha Saarinen, puh. 050 590 0521, juha.saarinen@paimio.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käsittelee suunnitelman
laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin
väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon
osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Ilmoitus on julkaistu 5.5.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Täältä löydätte linkin hankkeen esitysaineiston.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020