Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 110 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä maantien 181 liittymään, Paimio, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 24.8.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 24.8.2020 – 27.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Aku Reini, puhelin 0295 022 190 ja sähköposti [email protected]

 

Julkaistu 24.08.2020