Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantie 292 liittymän rakentaminen Välirastin kohdalle, Janakkala, tiesuunnitelma

Janakkalan kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti
kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun
ja maastotöiden aloittamista.

Janakkalan kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti
kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa,
sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 17.9.2020, Janakkalan kunnan tietoverkossa osoitteessa
https://www.janakkala.fi/kuulutukset/kuulutus-suunnittelun-aloittamisesta-
maantie-292-valirasti/

Kuulutus on nähtävillä 17.9.2020 – 17.10.2020 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Janakkalan kunnasta Esa Heikkinen, puh. 03 680 1320,
[email protected].

Julkaistu 08.10.2020