Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maanteiden 408 ja 409 jk+pp-tiet ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELYkeskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen,
joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. KAS
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Länsi-Saimaan Sanomat). 

Kuulutus julkaistaan 7.7.2022, KAS ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 7.7.2022 - 15.8.2022 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksesta projektipäällikkö, rkm. Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja [email protected] 

Julkaistu 07.07.2022