Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maanteiden 11233 (Sjökullantie) ja 11231 (Kylmäläntie) parantaminen Sjökullan koulun kohdalla, tiesuunnitelma, Kirkkonummi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä anne-tun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus ja Kirkkonummen kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamal-la siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkai-semalla kuulutuksen tietoverkossa, Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla, ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä alueella yleisesti ilmestyvässä sanoma-lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 12.10.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa: https://www.ely-kes-kus.fi/web/ely/kuulutukset;jsessionid=25DA8C319BEDC027FE84D6E561E3C08C?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor-mal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14405

ja Kirkkonummen kunnan tietoverkossa:https://www.kirkkonummi.fi/kuulutuskanava?news.category%5b%5d=580600da9635eb2ab8000dcf


Kuulutus on nähtävillä 12.10.-11.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antavat Kirkkonummen kunta, Saara Koivumäki, puh. 040 541 846 2, [email protected]

ja Uudenmaan ELY- keskuksesta Hanna Reuterhorn, puh. 0295 021 132, [email protected]

Julkaistu 12.10.2020