Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Leppäkorven maantien 11583 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä, Vantaa, Kerava, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.7.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 10.7. – 17.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Uudenmaan ELY-keskuksesta Mira Aaltonen (13.7. – 17.7.), puh 0295 026 290, [email protected] sekä

Kirsi Pätsi (20.7. – 17.8.), puh 0295 021 331, [email protected]

Vantaan kaupungilta Mariika Lehto (20.7. – 31.7.), puh 040 867 6306, [email protected] sekä Olli Lappalainen (3.8. – 17.8), puh 040 867 6309, [email protected]

Julkaistu 10.07.2020