Hyppää sisältöön

Ilmoitus Lapin ELY-keskuksen kuulutuksesta: Vt 21 parantaminen välillä Palojoensuu – Maunu, Enontekiö

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Enontekiö lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.6.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/lappi.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö Jukka Rantajärvi, puh. 0295 037 008, jukka.rantajarvi(at)ely-keskus.fi.

Almmuhus Lappi EJB-guovddáža gulahusas: Vt 21 buorideapmi gaskal Bálojohnjálbmi – Mávdna, Eanodat

Lappi ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš (EJB-guovddáš) almmustahttá johtolatvuogádagas ja eanangeainnuin addojuvvon lága 108 § ja hálddahuslága 62 a § mielde gulahusa, mii guoská áššečuoggás namuhuvvon geaidnoplána plánemii ja meahccebargguid álggaheapmái.

EJB-guovddáš cealká ášši diehtun almmolaččat gulahemiin nu, mot almmolaš gulahusas ásahuvvo hálddahuslágas, ja lassin almmustahttimiin almmuhusa gulahusa Lapin Kansa-aviissas ja Enontekiö-aviissas.

Gulahus almmustahttojuvvo 15.6.2022 EJB-guovddáža diehtofierpmádagas čujuhusas https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/lappi.

Lassidieđuid addá Lappi EJB-guovddážis prošeaktahoavda Jukka Rantajärvi, tlf. 0295 037 008, jukka.rantajarvi(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 15.06.2022