Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 13 parantaminen maanteiden 380 ja 14774 välisellä osuudella, Lemi, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä (Länsi-Saimaan Sanomat ja Etelä-Saimaa).

Kuulutus julkaistaan 2.2.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 2.2.2023 - 6.3.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja [email protected].

Julkaistu 02.02.2023