Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kt86 (Ouluntie) liikennejärjestelyt Kaisaniemenkadun kohdalla, Ylivieska, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 1.7.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 1.7. - 1.8.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259 tai Sanna Stenius, puhelin 0295 036 230, sähköposti ([email protected]).

Julkaistu 01.07.2022