Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kt 73 parantaminen välillä Braheantie - Timitrantie, Lieksa, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jul-
kaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 15.10.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 15.10.2021 – 15.11.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Ilari Hakanen, puhelin 
0295 026 777 ja [email protected] 

Julkaistu 15.10.2021