Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kt 66 Lintupuron rummun uusiminen, Alavus, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. 

Kuulutus julkaistaan 26.5.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa 

Kuulutus on nähtävillä 26.5.2023 – 3.7.2023 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Rami Viita-aho
puhelin 050 312 8875, [email protected]

Julkaistu 26.05.2023