Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä Kt 63 ja Kt 68 kiertoliittymä, Evijärvi

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus)
ja Evijärven kunta laativat tiesuunnitelmaa ”Kt 63 ja Kt 68 kiertoliittymä,
Evijärvi”.

Suunnittelu käsittää kantateiden 63 sekä 68 liittymän parantamisen Evijärvellä.
Suunnittelu on käynnistetty liittymän parantamistoimenpiteiden vertailulla,
missä kiertoliittymän ohella on tutkittu vaikutuksia liittymän pääsuunnan
vaihtamisen ja liittymien porrastamisen osalta.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa kantateiden 63 ja 68 liittymän turvallisuutta
ja sujuvuutta erityisesti vilkkaammin liikennöidyn kantatien 63 suunnassa.
Lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon maankäytön kehittämisen
mahdollisuudet liittymän läheisyydessä sekä kevyen liikenteen turvallisuuden
parantaminen. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Kaikille avointa yleisötilaisuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään,
ei järjestetä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan
alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua
suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla
https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-scb9c1ef05e545788

Suora linkki esittelyvideoon https://youtu.be/hVI51hx0bXg

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään
25.6.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Palutelomake löytyy linkistä https://bit.ly/Kt68-Kt63-palautelomake

Yhteenveto palautteista sekä kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan
näillä hankesivuilla määräajan jälkeen. Jos kysymykseen tai palautteeseen
ei voida vastata ilman, että sen voi yhdistää tiettyyn henkilöön, sitä ei julkaista, vaan siihen vastataan henkilökohtaisesti.

Jos haluat keskustella asiasta puhelimessa, voit soittaa suunnittelijalle tai
tilaajan edustajille. Puheluiden toivotaan ajoittuvan keskiviikolle 24.6.2020 klo 16–18.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen
tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun
tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Kutsu on julkaistu tietoverkossa ELY-keskuksen verkkosivuilla 17.6.2020.

Julkaistu 17.06.2020