Hyppää sisältöön

Ilmoitus kevyen liikenteen järjestelyistä : Mt 553 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie – Kurkimäentie, Kuopio, tiesuunnitelma

Mt 553 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie – Kurkimäentie, Kuopio, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehdissä Viikkosavo ja Savon Sanomat.

Kuulutus julkaistaan 3.2.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 3.2.2021 – 5.3.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta projektipäällikkö Jari Kuokkanen, puhelin 0295 026 734 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 03.02.2021