Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 86 (Ouluntie) alikulkukäytävä sekä jalankulku- ja pyörätie välillä valtatie 27-Taanilanväylä, Ylivieska, Tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.5.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 27.5.2020 - 26.6.2020 välisen ajan

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]

Ylivieskan kaupunki, Leena Löytynoja, puh. 044 4294 237, [email protected]
Julkaistu 27.05.2020