Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Kantatien 80 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä Ylläsjärven kylän eteläosaan, Kolari

Kantatien 80 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä Ylläsjärven kylän eteläosaan, Kolari

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtävillä oloa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Luoteis-Lappi -sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 2.7.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutus on nähtävillä 2.7. - 3.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puhelin 0295 037 262 tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.

 

Julkaistu 02.07.2020