Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 75 parantaminen välillä maakunnan raja – Rastinkylä, tiesuunnitelma, Kuhmo

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 11.6.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 11.6 - 11.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, puhelin 0295 038 259, s-posti [email protected] 

Julkaistu 11.06.2021