Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Kantatien 75 parantaminen Pitkänmäentien liittymässä, Nurmes

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 30.6.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 30.6.2020 – 6.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antavat:

Tommi Huttunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 655, [email protected] (30.6 - 19.7)

Terhi Nissinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 748, [email protected] (20.7 - 2.8)

Jari Kuokkanen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 734, [email protected] (3.8 - 6.8)

Pohjois-Savon ELY-keskus

Julkaistu 01.07.2020