Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 68 ja valtatien 8 liittymien parantaminen Edsevössä, Pedersören kunta, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä
hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa
mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian
tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 27.3.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-etela-pohjanmaa

Lisätietoja antaa Veijo Rajamäki ELY-keskuksesta puhelin 0295 027 750,
veijo.[email protected]

Julkaistu 27.03.2020