Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 66 yksityistiejärjestelyt välillä Lahdenkankaantie – Vierteentie, Kuortane, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista.  ELY-keskus 
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulu-
tuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kah-
dessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 22.4.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.  

Kuulutus on nähtävillä 22.4.-31.5.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Teppo 
Leppäaho, puhelin 0295 027 730 ja [email protected]

 

Julkaistu 22.04.2021