Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 62 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kartiokuusenkatu – Venäjän raja, Imatra

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julki-
sesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuk-
sen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.4.2021 ja se on nähtävillä Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen tietoverkossa osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 27.4.2021 – 3.6.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö
Ville Kukkola, puhelin 0295 029 013 ja sähköposti [email protected].

Julkaistu 27.04.2021