Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta: Kantatien 62 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kartiokuusenkatu – Venäjän raja, Imatra, tiesuunnitelma.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 28.10.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 28.10.2020 – 30.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksen projektipäällikkö Ville Kukkola, puh. 0295 029 013, [email protected]


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 

Julkaistu 28.10.2020