Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 58 parantaminen välillä Vuorentie - Mustalahti - Juhola, Mänttä-Vilppula, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä.
Kuulutus julkaistaan 8.7.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.
Kuulutus on nähtävillä 8.7 – 7.8.2020 välisen ajan.
Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksesta antaa Jarkko Peurala, puh. 0400
995 818, [email protected]
Julkaistu 08.07.2020