Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 51 parantaminen maantien 186 (Satamatie) liittymän kohdalla, Inkoo, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 28.2.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
osoitteessa  www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 28.2.2023 - 30.3.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Kirsi Pätsi,
puh. 0295 021 331, sähköposti [email protected]

Julkaistu 28.02.2023