Takaisin

Ilmoitus : Kantatien 51 parantaminen Hamossenin suon kohdalla, Siuntio. Tiesuunnitelma

Ilmoitus : Kantatien 51 parantaminen Hamossenin suon kohdalla, Siuntio. Tiesuunnitelma

Julkaistu 14.5.2020

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 14.5.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 14.5.2020 - 22.6.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa projektipäällikkö Kirsi Pätsi, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 331, sähköposti kirsi.patsi@ely-keskus.fi


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020