Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Kantatien 40 parantaminen Hepojoentien liittymän ja Salvelan alikulkukäytävän välillä, Kaarina, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon määräajan pidentämistä neljällä vuodella eli vuoden 2023 loppuun.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutus julkaistaan 3.6.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 3.6. – 13.7.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Uudenmaan ELY-keskuksesta Arto Kärkkäinen,puhelin 0295 021 301 ja sähköposti [email protected] sekä

Anna-Kaisa Ahtiainen, puhelin 040 183 4990 ja
sähköposti [email protected]
Julkaistu 03.06.2020