Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 40 parantaminen Hepojoentien liittymän ja Salvelan alikulkukäytävän välillä, Kaarina, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun yleis/tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville
asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 9.6.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset#2

Kuulutus on nähtävillä 9.6.2020 – 12.7.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö
Sakari Hurskainen, puhelin 0400 611 054 ja [email protected]

Julkaistu 09.06.2020