Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Ikaalisten sisääntulotien (mt 2595) ja Vanhan Tampereentien (mt 13139) parantaminen, tiesuunnitelma, Ikaalinen

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa
asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 3.12.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 3.12.2020 – 11.1.2021 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pirkanmaan ELY-keskus / Jarkko Peurala
puh. 0295 021 280, s-posti [email protected]

Julkaistu 03.12.2020