Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Hyvinkään itäinen ohikulkutie, Hyvinkää, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus 
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta 
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen 
yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 1.10.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 1.10.2021 – 1.11.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Sami Mankonen, puh. 0295 021 309, [email protected] 

Julkaistu 01.10.2021