Hyppää sisältöön

Ilmoitus Hämeenlinnan kaupungin tiesuunnitelmasta : Valtatien 3 Helsinki – Hämeenlinna parantaminen rakentamalla Moreenin eritasoliittymä, Hämeenlinna ja Janakkala, tiesuunnitelma

Hämeenlinnan kaupunki julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Hämeenlinnan kaupunki saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 23.1.2021, Hämeenlinnan kaupungin tietoverkossa osoitteessa www.hameenlinna.fi

Kuulutus on nähtävillä 23.1.2021 – 26.2.2021 välisen ajan.
Lisätietoja antavat:
Hämeenlinnan kaupunki, Antti Kaukiainen, puh. 03 621 2344, [email protected]
Uudenmaan ELY-keskus, Sami Mankonen, puh. 040 573 9951, [email protected]
Janakkalan kunta, Ismo Holstila, puh. 050 591 5865, [email protected]
WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti), Tomi Harjula, puh. 040 503 2163, [email protected]

Julkaistu 29.01.2021