Hyppää sisältöön

Ilmoitus esittelytilaisuuteen (verkko-osoitteessa) : MT 815 LENTOKENTÄNTIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ POHJANTIE (VT 4) - HAILUODONTIE (MT 816), OULU, KEMPELE

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tie- ja rakennussuunnitelmaa maantien 815 (Lentokentäntie) parantamiseksi välillä Pohjantie – Hailuodontie. Hankkeen tavoitteena on tieosan ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen ja turvallisuuden parantaminen, jalankulku- ja polkupyöräliikenneolosuhteiden parantaminen sekä liikennemelun asutukselle aiheuttamien meluhaittojen vähentäminen. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan kanssa.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 28.4.- 12.5.2021 hankesivujen kautta osoitteessa: www.vayla.fi/mt-815-lentokentantien-parantaminen

Suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkotilaisuudessa 5.5. 2021 klo 17.00-18.30. Kuulijat voivat esittää tilaisuudessa kysymyksiä chatin kautta. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams Live – tapahtumana. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille, muille tien käyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi osallistua linkin avulla, joka päivitetään hankesivuille viimeistään 3.5.2021, hankesivujen osoite: www.vayla.fi/mt-815-lentokentantien-parantaminen

Suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta karttapalautejärjestelmän avulla, sähköpostilla, hankkeen facebook-sivulla ja halutessasi myös puhelimella tai kirjeenä. Palaute tulee jättää 12.5. 2021 mennessä. Lisätietoja hankkeesta ja linkki karttapalautejärjestelmään löytyy hankesivulta.

Palautteet postitse (palautteessa pyydetään käyttämään viitettä: Mt 815 Lentokentäntien parantaminen): Seppo Parantala, Ramboll Finland Oy, Kiviharjunlenkki 1A, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa: http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259

Liikenneinsinööri Saija Räinä, Oulun kaupunki, puh. 050 570 0723

Tekninen johtaja Tuomo Perälä, Kempeleen kunta, puh.  050 416 9922

Projektipäällikkö Seppo Parantala, Ramboll Finland Oy, puh. 040 844 1912

Julkaistu 28.04.2021