Takaisin

Ilmoitus :E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki -tiesuunnitelman muutos Vt10 ja Littoistenjärventien liittymässä, Kaarina

Ilmoitus :E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki -tiesuunnitelman muutos Vt10 ja Littoistenjärventien liittymässä, Kaarina

Julkaistu 6.3.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä
hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa
mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian
tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.


Kuulutus julkaistaan 9.3.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset


Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Vesa Virtanen,
puhelin 0295 022 844, vesa.virtanen@ely-keskus.fi


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020