Hyppää sisältöön

Ilmoitus: E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, Kaarina ja Lieto. Tiesuunnitelman muutossuunnitelma Vt10 ja Littoistenjärventien liittymässä, Kaarina

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 26.6.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Vesa Virtanen, puhelin 0295 022 844 ja sähköposti [email protected]

 

Julkaistu 26.06.2020