Hyppää sisältöön

Ilmoitus aloituskuulutuksesta tiesuunnitelman aloittaminen : Kantatien 66 yksityistiejärjestelyt välillä Lahdenkankaantie – Vierteentie, Kuortane, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 26.11.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 26.11.2020 - 28.12.2020 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Teppo Leppäaho,
puh. 050 3509 897.

Julkaistu 26.11.2020