Hyppää sisältöön

Ilmoittaminen tiesuunnittelun suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Valtatien 4 liittymäjärjestelyt välillä Vuorenkyläntie (mt 6134) – Oravakivensalmi, Hartola, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden 
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.6.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 7.6. – 7.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa: 
Uudenmaan ELY-keskus, Anna Elf, puhelin 0295 021 395, 
[email protected] 

Julkaistu 07.06.2021