Hyppää sisältöön

Hyvä talvikunnossapito lisää pyöräilyintoa Oulun seudulla

Julkaistu 19.11.2019

Oulun seudulla pyöräilijät ovat aikaisempaa tyytyväisempiä pääpyöräreittien hoitoon talvella.

Kuva talvipyöräilijästä.

Talvi ei ole este pyöräilylle. Tästä hyvänä todisteena on Oulun seutu, jossa pääpyöräreittien kunnossapitoon on panostettu viime vuosina entistä enemmän. Kunnossapitoa tehdään yhteisvoimin.

"Meillä on tavoitteena, että pääpyöräreiteillä laatutaso pysyy yhtä hyvänä, mennään sitten kaupungin, kunnan tai valtion kunnossapitämällä tiellä", kertoo kestävän liikkumisen vastaava Soile Purola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Myös Väylä kannustaa uusissa talvihoidon toimintalinjoissa määrittämään kaupunkiseuduille kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäviä, mikä mahdollistaa yhtenäisen verkollisen palvelutason.

"Oulun kaupunkiseutu on erinomainen esimerkki tällaisesta yhteistyöstä valtion, kaupungin ja kuntien kesken", sanoo teiden kunnossapidon asiantuntija Otto Kärki Väylästä.

Oulun seudun pääpyöräreittien talvihoitourakka on tilattu yhteistyössä Oulun kaupungin, Kempeleen kunnon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Yhtenäisen laadun lisäksi tilaajat vaativat urakoitsijalta muun muassa pyöräilijöiden tarpeiden ymmärtämistä.

"Olemme edellyttäneet, että urakoitsijat tekevät reiteillä tarkastuksia myös pyöräillen. Näin urakoitsija tietää paremmin, miten kunnossapidon laatu vaikuttaa pyöräilymukavuuteen", Soile Purola sanoo.

Reitit pidetään avoimena esimerkiksi aurauksen avulla. Liukkautta taas torjutaan hiekoittamalla. Uutena keinona liukkaudentorjunnassa on myös puulastun levittäminen. Puulastun käyttö on toistaiseksi kokeiluasteella. Kunnossapidossa käytetään pääasiassa traktorikalustolla lisälaitteineen.

Parempaa laatua pyöräilijöille, hyötyjä yhteiskunnalle

Vuonna 2017 aloitettu pyöräreittien talvihoitourakka on laatuvaatimuksiltaan tiukempi kuin tätä ennen käytössä olleet Oulun kaupungin, Kempeleen kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen omat urakat. Uuden urakkamallin taustalla on Oulun seudun liikennejärjestelmätyön ja Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelmassa asetetut tavoitteet talvihoidon osalta. Isona tavoitteena on muun muassa tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa ja vähentää liikenteen päästöjä.

"Uusi urakkamalli on ollut suuri muutos parempaan päin. Aurausreitit ovat hieman muuttuneet ja reittien suunnittelun ansiosta kunnossapitokalusto on tehokkaammassa käytössä", Purola iloitsee.

Pyöräilijöille uusi urakkamalli on näkynyt parempina pyöräilyolosuhteina. Laatua on seurattu tehtävään värvättyjen pyöräilyagenttien avulla. Heidän antamat pisteet vaikuttavat urakoitsijoiden bonuksiin. Käyttäjien tyytyväisyyttä selvitettiin syksyllä 2019 valmistuneessa Ossi Patrikaisen opinnäytetyössä. Tulosten perusteella tyytyväisyys pyöräilyn pääväylien talvihoitoon on parantunut.

Nyt käynnissä oleva pyöräväylien talvihoitourakka päättyy vuonna 2020. Oulu, Kempele ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat jo aloittaneet uuden urakan suunnittelun. Heidän tarkoituksenaan on kehittää mallia entisestään ja sitä kautta tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa Oulun seudulla.

"Uskomme, että pystymme kasvattamaan jalankulun ja pyöräilyn talviaikaista kulkutapaosuutta kunnossapidon keinoin. Tällä taas on monia myönteisiä vaikutuksia väestölle sekä ympäristölle", Purola toteaa.

Lisätietoa

Kestävän liikkumisen vastaava Soile Purola,
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus,
puh. 029 503 8275
[email protected]

Ossi Patrikainen: Kaupunkiseudun pyöräilyn pääreittien yhtenäinen talvihoito, case : Oulun seutu

Oulunseudunpyoraily.fi


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.